Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej

 

 
System do analizy chromosomów techniką FISH   Automatyczna wielozadaniowa stacja przygotowania próbek
 
Bioanalizator typu 2100 Agilent oraz wyposażenie   Sekwenator  DNA 8-kapilarny
 
Termocyklery do reakcji PCR   Stacja do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z osprzętem
 
Wirówka do wirowania probówek typu Eppendorf   Wirówka z chłodzeniem
  Zamrażarka do głębokiego mrożenia