Zakład Farmakodynamiki

 

Kolektor frakcji i detektor diodowy - doposażenie chromatografu