Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

 

 
Chromatograf cieczowy z detektorem spektrometrii mas i z osprzętowaniem   Spektrofluorymetr z funkcją czytania mikropłytek
 
Chromatograf cieczowy z detektorem spektrometrii mas i z osprzętowaniem   Termostat do autosamplera do chromatografu cieczowego
 
Chromatograf gazowy z detektorem spektrometrii mas i z osprzętowaniem   Autosampler do chromatografu gazowego
 
Spektrofotometr z funkcją czytania mikropłytek i z płuczką   Wyposażenie spektrofotometru z funkcją czytania mikropłytek i z płuczką
  Zestaw do elektroforezy z transferem