Zakład Chemii i Analizy Leków

 

      
Inkubator z wytrząsaniem oraz dodatkowym wyposażeniem   Termocykler gradientowy do prowadzenia reakcji PCR
 
System do przechowywania komórek   Ultrawirówka z osprzętem
       
Wirówka próżniowa   Zestaw do liofilizowania próbek
  Mikroskop fluorescencyjny odwrócony z kamerą i osprzętem