Seminarium podsumowujące realizację Projektu - 22.12.2010r.

 

Otwarcie Seminarium przez JM Rektora - prof. dr hab. Jacka Niklińskiego
Wystąpienie Pełnomocnika Projektu  - mgr inż. Jerzego Tokajuka
Wystąpienie Pełnomocnika Projektu  - mgr inż. Jerzego Tokajuka
Zaproszeni goście
Zaproszeni goście
Członkowie zespołu projektowego
Wystapienie przedstawiciela Beneficjenta - prof. dr hab. Jerzy Pałka(Wydział Farmaceutyczny)
Wystapienie przedstawiciela Beneficjenta - dr n. med. Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek (Wydział Lekarski)

Wystapienie przedstawiciela Beneficjenta - mgr Agnieszka Popielska (Centrum Medycyny Doświadczalnej)

 

  Wystąpienie Pełnomocnika Projektu  - mgr inż. Jerzego Tokajuka
  Prof. dr hab. Adam Krętowski - wywiad dla Radia AKADERA i PAP
  Pełnomocnik Projektu  - mgr inż. Jerzego Tokajuk - wywiad dla Polskiego Radia Białystok
  Wywiad dr Natalii Wawrusiewicz-Kurylonek dla Polskiego Radia Białystok