Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Monitorowanej

 

 
Bioanaliozer typu 2100 Agilent oraz wyposażenie   Detektor diodowy i termostat kolumnowy - rozbudowa chromatografu HPLC