Samodzielna Pracownia Analizy Leków

 

 
Loża laminarna z inkubatorem CO2 i wyposażeniem   Termomikser wchodzący w skład zestawu do elektroferezy z transferem
 
Waga półmikroanalityczna z wyposażeniem   Zestaw do oczyszczania i zatężania próbek