Prezentacja Projektu podczas Podlaskiej Marki Roku

 

Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do Konkursu Podlaska Marka Roku 2010 w kategorii „przedsięwzięcie” zostały zakwalifikowane dwie inicjatywy:

           oraz

  • Noc Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

W dniu 16 marca 2011r. w Dworku Czarneckiego w Porosłach k/ Białegostoku odbyła się prezentacja Projektu „Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” podczas Konkursu Podlaska Marka Roku 2010, którą przedstawiła asystent Projektu Anna Piłaszewicz.

Obie inicjatywy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku były prezentowane na jednym stoisku.

Informacja prasowa
Prezentacja Projektu
 Prezentacja Projektu
Prezentacja Projektu
Prezentacja Projektu
Prezentacja Projektu „Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” wspólnie z przedsięwięciem Noc Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Członkowie kapituły oceniają zgłoszone przez Uniwersytet Medyczny dwie inicjatywy.
Członkowie kapituły oceniają zgłoszone przez Uniwersytet Medyczny dwie inicjatywy.
Członkowie kapituły oceniają zgłoszone przez Uniwersytet Medyczny dwie inicjatywy.
Członkowie kapituły oceniają zgłoszone przez Uniwersytet Medyczny dwie inicjatywy.
Nasze prezentacje wzbudzały zainteresowanie mieszkańców województwa podlaskiego
Nasze prezentacje wzbudzały zainteresowanie mieszkańców województwa podlaskiego
   ... a także zainteresowanie Pana Wojciecha Fortuny