Komunikaty

•Dnia 30 czerwa 2012 roku, zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie, zakończono realizację projektu

• Dnia 16 marca 2011r. w Dworku Czarneckiego w Porosłach k/ Białegostoku odbyła się prezentacja Projektu podczas Konkursu Podlaska Marka Roku 2010 w kategorii "Przedsięwzięcie" - fotoreportaż ze spotkania zorganizowanego w ramach Konkursu dostępny w zakładce Galeria

• Zrealizowano 100% z wszystkich zaplanowanych dostaw aparatury specjalistycznej - 14/03/2011

• Dnia 22 grudnia 2010 roku, o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1, odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu pn. "Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - fotoreportaż ze spotkania dostępny w zakładce Galeria

• Zrealizowano 93% z wszystkich zaplanowanych dostaw aparatury specjalistycznej (dostarczone do użytkowników) - 15/12/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie projektu i wydruk 8 plakatów informacyjno-promocyjnych, nr sprawy 3/CBI/2010 - 02/12/2010

• Od dn. 01.12.2010r. nastąpiła zmiana w składzie zespołu projektowego. Obecnie funkcję eksperta ds. funduszy UE do końca roku 2010 pełni Ewa Maliszewska.

• Zrealizowano 53% z wszystkich zaplanowanych dostaw aparatury specjalistycznej (dostarczone do użytkowników i opłacone faktury) - 18/11/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie i montaż sześciu tablic pamiątkowych, nr sprawy 2/CBI/2010 - 19/11/2010

• Zrealizowano 25% z wszystkich zaplanowanych dostaw aparatury specjalistycznej (dostarczone do użytkowników i opłacone faktury)- 20/10/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/55/TIN/SWI/231/A7/2010 - 12/10/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/46/TIN/SWI/216/A/VII/2010 - 29/07/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/43/TIN/SWI/216/A/VI/2010 - 28/07/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/41/TIN/SWI/216/A/V/2010 - 09/07/2010

• Ogłoszenie  postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/36/TIN/SWI/216/A/IV/2010 - 25/06/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/33/TIN/SWI/216/A/III/2010 - 26/06/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/29/TIN/SWI/216/A/II/2010 - 26/06/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego w ramach realizacji kontraktu: Wyposażenie specjalistyczne, nr sprawy: AZP/261/D/28/TIN/SWI/216/A/I/2010 - 19/06/2010

• Powołanie członków zespołu projektowego – 04/05/2010

• Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie i montaż pięciu tablic informacyjnych, Nr sprawy: 1/CBI/2010 - 13/04/2010

• Dnia 31 marca 2010r r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku